Vítejte na stránkách obchodní korporace

Aukční síň JUSTITIAS s.r.o.  -   25 let od založení      

 

Veřejná dobrovolná dražba je  Vaše právní jistota čistého, transparentního způsobu prodeje věci, garance rychlosti, zákonnosti, pojištění dražebníka. Regulace zákonem 26/2000 Sb.

Dražíme domy, byty, majetková práva, zbraně, movité věci, pohledávky, pozemky, komerční objekty - s odbornou péčí a nadstandardním nasazením.